Inhuurdesk

De Inhuurdesk West-Betuwe is de Inhuurdesk voor inhuur van tijdelijk personeel binnen de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe. Hiermee beogen de aangesloten organisaties opdrachten van tijdelijke aard op een open en eerlijke manier op de markt te zetten.

De Inhuurdesk West-Betuwe is grotendeels ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Hiermee voldoet de inhuur aan de Europese Aanbestedingscriteria en krijgen alle marktpartijen gelijke kansen om geschikte kandidaten bij de organisaties in te zetten.

Voor wie is de Inhuurdesk West-Betuwe?

De aanvragen die worden aangeboden via de Inhuurdesk West-Betuwe zijn bedoeld voor alle aanbieders van tijdelijke arbeid. Zowel uitlenende leveranciers als ZZP’ers zijn welkom om zich aan te melden ter registratie op het DAS portaal.

Hoe werkt het?

Voor de inhuur van personeel volgt de Inhuurdesk West-Betuwe de procedure van een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Wilt u als leverancier van personeel of als ZZP’er meedingen naar een opdracht? Dan registreert u zich op dit portaalexterne-link-icoon en dient u uw verzoek tot toelating in voor één of meerdere categorieën waarvoor u in aanmerking wilt komen.

Nadat u bent toegelaten volgens de gestelde criteria, wordt u in de gelegenheid gesteld mee te dingen naar gepubliceerde aanvragen. U wordt per e-mail notificatie op de hoogte gesteld van nieuwe aanvragen en kunt deze, na inloggen, ook terugzien in het portaal. Het inschrijven op een aanvraag dient te geschieden via het portaal. Ingeval meerdere aanvragen interessant voor u zijn, dan schrijft u in per aanvraag. Bij elke aanvraag wordt aangegeven aan welke eisen (beoordelingscriteria) er moet worden voldaan en welke wensen er zijn waarop beoordeeld wordt. Er kan gereageerd worden door een CV aan te bieden en aan te geven of wordt voldaan aan de gestelde eisen en beoordelingscriteria. De aanbiedingen komen in onze digitale kluis terecht. De kluis kan pas worden geopend als de einddatum van de publicatie is verstreken. 

De beoordeling op de gunningscriteria bestaat uit twee fasen: De schriftelijke beoordelingsfase (en de EMVI methode zoals de aanbestedingswet 2012 omschrijft) en het verificatiegesprek.

Op basis van een onderbouwde motivatie wordt de opdracht gegund aan een leverancier en/of ZZP’er. Met deze partij zal een overeenkomst worden gesloten met daarin de gemaakte afspraken voor deze opdracht. Op basis daarvan kan de aangeboden kandidaat en/of ZZP’er aan de slag.

De overig aangeboden kandidaten worden via de leverancier(s) op de hoogte gesteld van het sluiten van het selectieproces en ontvangen hierop de reden van afwijzing. 

Voor aanmelding zijn er wel een aantal specifieke voorwaarden:

  • Een bewijs van inschrijving bij de KvK (maximaal 6 maanden oud)
  • Een volledig ingevuld en ondertekend UEA formulier
  • Acceptatie (Concept) Raamovereenkomst, Algemene Inkoopvoorwaarden en Selectieleidraad  DAS
  • G-rekening overeenkomst (leveranciers, niet voor ZZP)
  • Eventuele  NEN / SNA certificering.

Voor de instructie voor het aanmelden bij het DAS, zie de knop "Instructie" hierboven aan de pagina.

De gunningen van opdrachten zijn te vinden op de pagina 'Gunningen'. Klik hierexterne-link-icoon om naar de gunningen van opdrachten te gaan. 

Vragen?

Heeft u een vraag over een inhuuropdracht of over ons dynamisch aankoopsysteem? Neem dan contact met ons op via inhuurdesk@bvowb.nl.

Let op: Het UEA formulier kan niet geopend worden in een browser (Chrome, Edge etc) maar dient geopend te worden met Adobe. Download hiervoor eerst het bestand op uw apparaat.

Volg de onderstaande stappen om het document alsnog te openen:

  • Download het bestand door met je rechter muisknop te klikken op de link en dan te kiezen voor ‘Opslaan als’
  • Ga naar je downloads folder of de locatie waar het wordt opgeslagen
  • Klik op het bestand met je rechtermuisknop
  • Selecteer openen met...
  • Kies het programma adobe acrobat reader

Openingstijden kantoorpand

maandag9.00 - 17.00 uur
dinsdag9.00 - 19.00 uur
woensdag9.00 - 17.00 uur
donderdag9.00 - 17.00 uur
vrijdag9.00 - 12.00 uur

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 73
4100 AB Culemborg

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@bvowb.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2024 BVOWB