Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel.