Appelboomgaard homepage

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe. Het betreft de diensten Facilitaire zaken, Financiën, Informatiemanagement & ICT, Personeel & Organisatie en Algemeen juridische zaken. BWB is gevestigd in het stadskantoor in prachtig Culemborg. Onze collega’s zijn echter ook vaak in onze partnergemeenten te vinden.