Onze organisatie

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe (fusie Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen). Het betreft de diensten Facilitaire zaken, Financiën, Informatiemanagement & ICT, Personeel & Organisatie en Algemeen juridische zaken.