Doelstelling

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering.

Onze zelfstandige organisatie is in 2015 opgericht door de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel, om voordelen te behalen op vier resultaatgebieden (4 K’s):

  • Kwaliteit verhogen
  • Kwetsbaarheid verminderen
  • Kosten verlagen
  • Kansen voor medewerkers

Op dit moment betreft het de taken van Facilitaire zaken, Financiën, Informatiemanagement ICT, P&O en Algemeen juridische zaken.

Organisatie in ontwikkeling

BWB is een organisatie in ontwikkeling. Betere dienstverlening en afstemming zorgen voor minder hectiek. De komende tijd werken we samen verder aan het leveren van kwaliteit aan onze partnerorganisaties. Enerzijds binnen onze eigen organisatie, anderzijds binnen onze partnerorganisaties (de samenwerkende gemeenten). Samen delen we kennis en creëren we draagvlak voor nieuwe werkwijzen, met ruimte voor innovatie en productontwikkeling. Dit doen we momenteel met ongeveer 160 vaste medewerkers. Daarnaast vullen wij ontbrekende kennis tijdelijk aan met vakspecialisten. Janneke Braam is directeur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.