P&O

Personeel & Organisatie adviseert over grote personeelsvraagstukken, maar voert daarnaast ook het beleid en de administratie uit.

Advies & Ontwikkeling

P&O-Advies & Ontwikkeling adviseert het bestuur en management van de partnergemeenten en BWB. Het gaat hierbij om zaken als organisatieontwikkeling, medezeggenschap en (strategisch) P&O-beleid. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met de harmonisatie op strategisch gebied. Ook zorg P&O voor het gelijk trekken van arbeidsvoorwaarden en advies over de rechtspositie. Dit houdt in dat dit team zorgt voor het nakomen van de cao en het volgen van Arbo-regels.

De afdeling neemt daarnaast deel aan diverse projecten, zoals E-HRM (het digitaliseren van P&O-processen).

Personeelsbeheer

De afdeling Personeelsbeheer informeert de medewerkers en voert het beleid uit. Daarbij hoort onder andere de salarisadministratie en personeelsadministratie en het bewaken van de rechtspositie. Dit betekent dat zij zorgt dat de diverse regelingen worden nageleefd en uitgevoerd, bijvoorbeeld de reiskostenvergoedingen uit de CAO.

Heb je interesse in een carrière bij BWB of een van onze partnergemeenten? Kijk dan op de pagina vacatures.