ONS BESTUUR

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een gemeenschappelijk regeling. Het bestuur van BWB wordt gevormd door één vertegenwoordiger uit elk college van burgemeester en wethouders.

Momenteel zijn dat Gerdo van Grootheest (Burgemeester Culemborg en tevens voorzitter van het BWB-bestuur), Marcel Melissen (wethouder Tiel) en Ed Goossens (Wethouder West Betuwe). Niek Duursema, algemeen directeur van BWB, vervult de rol van secretaris van het bestuur. Formeel gezien legt de directeur van BWB verantwoording af aan het bestuur.

BWB is, zoals bij een gemeenschappelijke regeling hoort, een hiërarchische organisatie. Daarnaast werkt de Bedrijfsvoeringsorganisatie volgens een netwerkwerkwijze. Op deze manier ontstaat er ruimte voor inspiratie, afstemming en het creëren van draagvlak bij alle partners.

In diverse netwerken wordt regelmatig overleg gevoerd:

Netwerkdirectie

In de netwerkdirectie zitten de gemeentesecretarissen van de drie partnergemeenten en de algemeen directeur van BWB. Dit overleg is bedoeld voor bestuurlijke en strategische afstemming van harmonisatievraagstukken en het vergroten van het draagvlak bij de partnergemeenten bij veranderingen van de te harmoniseren bedrijfsvoering.

OGS

OGS staat voor Opdracht Gestuurde Samenwerking. Harmonisering en prioritering zijn de kernonderwerpen binnen de OGS. In dit overleg worden projecten voorbereid en afgestemd. Er worden vanuit de partnerorganisaties randvoorwaarden geschept, wat zorgt voor efficiëntere besluitvorming. De leden (partnergemeenten) hebben als doel de bedrijfsvoering te harmoniseren. Hierin zoeken zij naar kwalitatieve oplossingen, acceptabel voor alle partnergemeenten. Er zijn meerdere OGS-en: voor IM/ICT en Facilitaire zaken, voor Financiën en Control en voor P&O en Algemeen juridische zaken.