Ons bestuur

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een gemeenschappelijk regeling. Het bestuur van BWB wordt gevormd door één vertegenwoordiger uit elk college van burgemeester en wethouders.

Momenteel zijn dat bestuurders Mischa Peters, Remco Dijkstra en Govert van Bezooijen. 
Gemeentesecretarissen Evert Jan Kruijswijk Jansen (Culemborg), Leon Busschops (Tiel), Philip Bosman (West-Betuwe). Het secretariaat bestaat uit Janneke Braam (directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe) en de directiesecretaris/notulist.