Verzoek Wet Open Overheid (Woo)

De Woo wil een transparante en actief openbaar makende overheid. De Woo verplicht overheden om bepaalde categorieën informatie ook uit zichzelf openbaar te maken. Dit geldt ook voor de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen? Dit kunt u doen door te mailen naar woo@bvowb.nl. U kunt uw Woo-verzoek ook indienen door een brief te sturen aan: Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, afdeling Juridische Zaken, Postbus 73, 4100 AB Culemborg. 

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een taak van de gemeente of een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, zoals Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.
 • Het moet gaan om informatie die is vastgelegd in documenten. De WOO is niet bedoeld voor het stellen van vragen.
 • Zet in uw verzoek in ieder geval de volgende informatie:
  - Uw naam, adres en woonplaats
  - Uw e-mailadres en telefoonnummer
  - De datum waarop u het verzoek indient
  - Waarover u informatie wilt en welke documenten u daarover wilt ontvangen
  - Uw handtekening

Reactie op uw Woo-verzoek 

Nadat wij uw Woo-verzoek hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging. Deze ontvangt u op de manier, zoals uw verzoek is ingediend. De beslistermijn op uw Woo-verzoek is vier weken nadat wij deze ontvangen hebben. Dit kan met maximaal twee weken worden verlengd. 

Vragen

Heeft u een vraag over het indienen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met een medewerker van onze afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 0345 - 477 700 of stuur een mail naar woo@bvowb.nl.

Openingstijden kantoorpand

maandag9.00 - 17.00 uur
dinsdag9.00 - 19.00 uur
woensdag9.00 - 17.00 uur
donderdag9.00 - 17.00 uur
vrijdag9.00 - 12.00 uur

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 73
4100 AB Culemborg

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@bvowb.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2024 BVOWB