VERORDENINGEN

Een verordening is een overheidsbesluit van algemene strekking. Dit is een regel, opgesteld door de overheid, waaraan je je moet houden.

Op de site Overheid.nl vind je een overzicht van de verordeningen van BWB.