Vacature: wijkmanager (36 uur per week)

Als wijkmanager ben je de verbinder, de spin in het web van alle betrokkenen in de wijk. Je overlegt met wijkbewoners, professionals in de wijk, buurtpanels en maatschappelijke organisaties.

Een droombaan als …

 • je een verbinder bent die goed kan luisteren, en zich kan inleven in verschillende belangen
 • je denkt in mogelijkheden, en waar nodig buiten de kaders
 • je goed regie kunt houden op afspraken, en ook kunt zorgen dat ze daadwerkelijk gebeuren
 • je jezelf helder kunt uitdrukken bij verschillende doelgroepen
 • netwerken je lust en je leven is

Minder passend als je….

 • liever beleid opstelt dan met de koffiekar de buurt in gaat
 • graag een duidelijke positie en kader hebt
 • niet houdt van praktische oplossingen (die ook wel eens wat controversieel zijn) 
 • liever onder kantoortijden werkt, of dat beter past bij je thuissituatie

Werken in Culemborg

De gemeente Culemborg stemt haar handelen steeds goed af op wat de samenleving en daarmee het bestuur nodig heeft. Verdergaande (burger)participatie en resultaatgericht werken worden steeds belangrijker. We werken integraal samen aan de doelen die het bestuur (raad en college) aan ons stelt. We zijn continue in ontwikkeling, als medewerkers en als organisatie. Bijbehorende kernwaarden in Culemborg zijn ‘Betrokken, Ondernemend, Ontwikkelend en Transparant’. Voor meer informatie, kijk je op de website van Culemborg.

Wat je doet als wijkmanager

Je coördineert één of meer wijkteams (bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, woningbouwstichting, politie en welzijnsstichting). Alleen in geval van grotere problematiek neem je tijdelijk de rol van regisseur voor het oplossen van dit vraagstuk op je. Samen met je wijkteam werk je aan het woon- en leefklimaat in de wijk. Je hebt een signaalfunctie voor de sociale wijkteams, waarin de coördinatie op de individuele hulpverlening wordt gedaan.

Je werkt aan de ontwikkeling van de wijk, weegt daarbij het belang van groepen bewoners, het algemeen belang en de verantwoordelijkheden van de professionals in de wijk. Je zoekt mogelijkheden binnen de kaders van de gemeente, en waar nodig stel je die kaders ter discussie. Je zorgt voor de uitvoering van taken die nodig zijn om de doelstellingen van wijkgericht werken te behalen.

Je overlegt over de voortgang van de uitvoering en over het -waar nodig of gewenst- afwijken van de kaders met de betrokken beleidsmedewerkers, projectleiders, collega’s uit het maatschappelijk domein, met je team en met het bestuur. Je initieert en coördineert met je collega's en je teamleider de ontwikkeling en uitvoering van wijkgericht werken.

Hier kom je terecht

Je werkt in een enthousiast en gedreven team Ontwikkeling met 2 wijkmanagers en een aantal beleidsadviseurs. Samen met specialisten vanuit andere teams werk je aan de kwaliteit van de leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Culemborg. Je werk loopt door de hele gemeente heen, en vaak ook daarbuiten.

Wat je krijgt

 • een salaris tussen € 2.795,- en € 4.541,- bruto op basis van 36 uur per week (max. schaal 10A)
 • een Individueel Keuze Budget (IKB), circa 17% van je bruto salaris. Dit kun je vrij inzetten voor aanschaf van extra vrije dagen, aanvulling op je salaris, fiscale ruimte woon-werkverkeer, NS voordeel abonnement et cetera.
 • een uitdagende functie in een ambitieuze werkomgeving die voortdurend in ontwikkeling is
 • pensioenopbouw bij het ABP
 • een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband

Wat je meebrengt

 • hbo werk en denkniveau
 • minimaal 3 jaar ervaring op een spilfunctie bij een gemeentelijke organisatie of één van haar partners
 • kennis van en/of ervaring met bewonersinitiatieven en -participatie, wijkbeheer, (sociale) veiligheid en/of stedelijke vernieuwing
 • je bent adviesvaardig, je bent initiatiefrijk en je hebt overtuigingskracht om jouw plannen/ideeën voor het voetlicht te brengen
 • je werkt waar nodig planmatig en resultaatgericht

Is deze functie je op het lijf geschreven?

We ontvangen je CV en motivatiebrief graag uiterlijk 28 april 2019 via www.werkeningelderland.nl. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Fikreta Ibrahimovic, wijkmanager: 06 - 46 36 27 57 of Arne van Roessel, teamleider: 06 - 46 36 27 87.