RAPPORTEN

BWB is opgericht in 2018. Dat maakt het een jonge organisatie. In 2018 gaf het bestuur van BWB opdracht voor een tweetal onderzoeken.

Adviesbureau Sietsma en Sietsma evalueerde BWB in het voorjaar van 2018. Het rapport concludeert dat de stevige basis voor BWB is gelegd en dat de organisatie zich nu verder kan professionaliseren.

Daarnaast heeft organisatieadviesbureau Rijnconsult in dezelfde periode onderzoek gedaan naar de governance van BWB. Hiermee hebben zij het besturingsmodel van de gemeenschappelijke regeling (GR) onderzocht. Het bestuur van BWB heeft besloten om de aanbevelingen uit de rapportage van Rijnconsult over te nemen en de gemeentesecretarissen de opdracht te verlenen om een plan van aanpak op te stellen om invulling te geven aan scenario 3.