PARTNERSCHAP

In 2014 hebben de gemeenten Culemborg, Geldermalsen (nu onderdeel van fusiegemeente West Betuwe) en Tiel een aantal ondersteunende bedrijfsvoeringstaken samengevoegd. Formeel is BWB opgericht in 2015. Op dit moment betreft het de taken van Facilitaire zaken, Financiën, Informatiemanagement & ICT, P&O en Algemeen juridische zaken.

Harmonisatie

Het uitgangspunt voor het partnerschap luidt: harmoniseren tenzij maatwerk noodzakelijk is. De meerwaarde voor ALLE partners staat daarbij centraal. Samen streven wij ernaar het maximale te halen uit een verregaande harmonisatie. Daarbij houden we wel rekening met wensen en behoeften die er in de partnerorganisaties leven. Lokale identiteit wordt gerespecteerd. Daarom blijven wij steeds consensus zoeken tussen de partners.

Aan de (bestuurlijke) zelfstandigheid van de partners verandert niets. Voorop staat dat de partners hun eigen identiteit behouden. BWB is geen shared servicecenter. Wij werken alsof wij een afdeling van onze partnergemeenten zijn.

Kijk voor meer informatie over de gemeentewebsites van Culemborg, Tiel en fusiegemeente West Betuwe.