Facilitaire zaken

Facilitaire zaken is verantwoordelijk voor een optimale werk- en verblijfsomgeving binnen de locaties Tiel en Culemborg (inclusief BWB).

Advies

Facilitaire zaken levert onze partners en BWB gevraagd en ongevraagd advies op facilitair vlak. Dit kan zijn op het gebied van inkoop- en aanbestedingstrajecten, huisvestings- en inrichtingsvraagstukken en bijvoorbeeld leveranciersmanagement.

Beheer

Facilitaire zaken beheert de locaties die in gebruik zijn binnen Tiel en Culemborg. Dit is een zeer divers palet aan locaties: van schoolgebouwen, kantoorgebouwen en wijkcentra tot sportaccommodaties. Onder beheerstaken verstaan wij onder andere het uitvoeren van huismeestertaken en toezien op uitgevoerd werk door externe partijen.

Uitvoering

Facilitaire zaken is tot slot verantwoordelijk voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening. Hierbij dragen wij zorg voor een schone werkomgeving, goede inrichting van de werkplekken en diverse cateringdiensten. Deze werkzaamheden voeren wij zelf uit of besteden wij uit.