Onze organisatie

Doelstelling

Icon

BWB is opgericht in 2015 om voordelen te behalen op vier resultaatgebieden (4 K’s): Kwaliteit, Kwetsbaarheid verminderen, Kosten verlagen, Kansen voor medewerkers.

Link naar doelstellingen

Verbonden organisaties

icon

BWB heeft, naast de gemeenten, rechtstreeks te maken met andere organisaties, waarvoor zij soms ook taken uitvoert.

 Verbonden organiaties

Ons bestuur

icon

Het bestuur van BWB wordt gevormd door één vertegenwoordiger uit elk college van burgemeester en wethouders.

Link naar de pagina bestuur

Goed werkgeverschap

Icon

BWB streeft, net als de partnerorganisaties, goed werkgeverschap na.

Link naar goed werkgeverschap

Opdrachtgevers

icon

BWB verzorgt de bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel.

Link naar de pagina Oprdrachtgevers

Vacatures

icon

Bekijk de vacatures bij BWB en de partnergemeenten.

Link naar vacatures