Informatiemanagement & ICT

De afdeling Informatiemanagement & ICT zorgt voor advisering en uitvoering op het gebied van Informatievoorziening. Wij ontwikkelen een optimale dienstverlening voor onze partners, waarbij gemak centraal staat.

Advies

Onze adviseurs geven advies over gegevensbeheer (o.a. het archief), informatiesystemen en ICT. Harmonisatie in systemen staat daarbij hoog op de agenda. Wij kijken voortdurend hoe wij onze dienstverlening, maar ook die van de partnergemeenten, kunnen verbeteren. Trends in informatiemanagement en -veiligheid houden wij nauw in de gaten.

Beheer

Op het gebied van beheer houden wij ons bezig met de hardware en de gebruikte applicaties. Daarnaast zorgen wij voor goed functionerende websites en intranet. Tot slot zorgen wij dat alle collega's van BWB en de gemeenten goed bereikbaar zijn (e-mail/telefonie). 

Uitvoering

Wij zijn dagelijks bezig met documentmanagement. Wij zorgen voor het archief, verwerken de post en houden de collega's op de hoogte via intranet. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze collega's van Facilitaire zaken, omdat onze diensten veel raakvlakken hebben.