Doelstelling

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Deze zelfstandige organisatie is opgericht in 2015 om voordelen te behalen op vier resultaatgebieden (4 K’s):

  • Kwaliteit verhogen
  • Kwetsbaarheid verminderen
  • Kosten verlagen
  • Kansen voor medewerkers

Op dit moment betreft het de taken van Facilitaire zaken, Financiën, Informatiemanagement & ICT, P&O en Algemeen juridische zaken.

Organisatie in ontwikkeling

BWB is een organisatie in ontwikkeling. Betere dienstverlening en afstemming zorgen voor minder hectiek. De komende tijd werken we samen verder aan het leveren van kwaliteit aan onze partnerorganisaties. Enerzijds binnen onze eigen organisatie, anderzijds binnen onze partnerorganisaties (de samenwerkende gemeenten). Samen delen we kennis en creëren we draagvlak voor nieuwe werkwijzen, met ruimte voor innovatie en productontwikkeling. Dit doen we momenteel met ongeveer 160 vaste medewerkers. Daarnaast vullen wij ontbrekende kennis tijdelijk aan met vakspecialisten.