BWB op een tweesprong

1 aug 2018
“BWB als organisatie staat op een tweesprong.” Dat is de titel van het rapport van Sietsma en Sietsma. Dit bureau evalueerde BWB in het voorjaar van 2018. Het rapport concludeert dat de stevige basis voor BWB is gelegd en dat de organisatie zich nu verder kan professionaliseren.

Het BWB-bestuur heeft ingestemd met het vervolg, dat start met het maken van zakelijkere samenwerkingsafspraken over besluitvorming, gemeenschappelijke rollen en verantwoordelijkheden en de kwaliteit van de dienstverlening. Download het rapport van Sietsma & Sietsma.

Daarnaast heeft organisatieadviesbureau Rijnconsult in dezelfde periode onderzoek gedaan naar de Governance van BWB. Hiermee hebben zij het besturingsmodel van de gemeenschappelijke regeling (GR) onderzocht. Het bestuur van BWB heeft besloten om de aanbevelingen uit de rapportage van Rijnconsult over te nemen en de gemeentesecretarissen de opdracht te verlenen om een plan van aanpak op te stellen om invulling te geven aan scenario 3. Lees hier meer over in het rapport van Rijnconsult.